top of page

Rabbena Atina-Rabbenağfirli Duası - Vehbi AKŞİT

Güncelleme tarihi: 7 Şub 2022


Günde beş vakit namaz İçin okunan ezan, bizi camiye ve Allah’a kulluğa çağırır.


Üzerine alınan camiye koşar ve günde 5 defa yapılan yoklamada “Ben buradayım Ya Rabbi, huzurundayım” der. Namaz, Müslümanlığımızın günde 5 defa test edildiği bir ibadettir. Yani biz günde 5 defa Allah’ın yarattığı fani bir kul olduğumuzu hatırlarız.


Yüce Yaratan Rabbimize “En büyük Sensin” diye huzura durduğumuz bir ibadettir namaz.


Huzur bulmak için Huzur’a çıkmak gerek vesselam.

Dua ederiz namazda Yüce Rabbimize...

O’nun öğrettiği kelimelerle, onun indirdiği ayetlerle.

Bugün bir ayet olan ve dua olarak çoğumuzun ezbere bildiği bir duadan bahsetmek istiyorum.


Rabbena duası.


Namazlarımızın sonunda (Kadei ahire) ettehiyyatü, Salli ve barik dualarından sonra okuduğumuz


“Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’l-âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr”


Bir Müslümanın şu dünyada yapacağı en kapsamlı dualardan birisidir. Bu duanın manası şöyledir:


“Allah'ım! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, Ahirette de iyilik ve güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru.”


Bu duanın “Bize dünyada da iyilik ve güzellik ver” kısmı:


* Sâliha bir eş,

Hayırlı bir evlat,

İyi bir arkadaş,

Faydalı bir ilim,

İyi bir araç,

Rahat bir ev ve

İnsanın hoşlanacağı her türlü iyilik ve güzellikleri“ kapsar.


“Bize ahirette de iyilik ve güzellik ver” kısmı ise:


“Kolay hesap,

Korkulardan emin kılınmak,

Kitabın sağ taraftan verilmesi,

Sırat köprüsünün şimşek hızıyla geçilmesi,

Rasulullah efendimizin Havz-ı Kevseri’nden içilmesi ve

Cennet’e girilmesi gibi her türlü Ahiret saadetini içine alır.

En önemlisi cehennem ateşinden korunma talebi.“


Ateş azabından koru diye dua etmemiz.


Hacca gidenler bilir. Tavaf esnasında Rüknü Yemani ile Hacer’le Esved arasında da bundua okunur. Odada güzel bir ilave vardır.


“ Ve edhilnel cennete meal ebrar.

Bizi iyilerle birlikte cennete koy” deriz.


Duaların kabul edildiği o mekanda ve makamda ağzımızda çıkan dualar ne kadar önemli değil mi?


Rabbena duasının ikinci bölümünde ise,Rabbenağfirli ve livalideyye ve lilmüminine yevme yekumül hisab. duasıyla da."Beni affet, bağışla. Benim annemi de babamı da affet. Ve bütün müminleri affet" duasını yaparız.


Ne zaman affetsin Rabbimiz?


"Hesapların görüldüğü o günde."


Yani ben bugün namazda kendim için, varlık sebebim olan annem babam için dua ettim desem yalan olmaz. Bütün bunlardan sonra bir de bütün müminler için dua var ki, bencil olmadığımızı gösteren, ispat eden bir dua...


Rabbim bu dualarla kendinden ne istememeniz gerektiğini ve nasıl istememiz gerektiğinizde gayet güzel bir şekilde öğretmiş. Bundan dolayıdır ki, Rasulullah (s.a.v.)’in en çok yaptığı dualardan birisi bu olmuştur.


Rabbenağfirli duası anlamına baktığımızda ne kadar güzel bir dua olduğunu görebiliyoruz, onun için bu duayı ezberleyerek gerek namazlarda gerekse başka zamanlarda devamlı okumalıyız.


Çok önemli bir tesbiti sizinle paylaşmak istiyorum:

Namaz kılan bir evlat bir ömür boyunca her namazın son oturuşunda (kade-i ahire) "Ya Rabbi hesap gününde anne ve babamı bağışla..." diye dua eder.
Bir evladın anne babasına vereceği en güzel hediye budur. Rabbim her Müslümana namazına devam eden hayırlı evlatlar nasip etsin.

Bu dua hürmetine Rabbim iki Cihanda da iyilik ve güzellik versin bizlere..


Amin… Amin… Anin…Rabbena Atina ve Rabbenağfirli Duası - Vehbi AKŞİT Kuşadası Müftüsü--04 Mart 2016

 

Ali Küçük - Rabbena Duası Tefsiri -Bakara 201


Merhum Ali KÜÇÜK Hocamız, bu iki ayeti şöyle tefsir etmiş. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. "İnsanlardan kimileri de Rabbimiz bize dün­yada hasene (iyilik) ver! Âhirette de hasene ver! Ve bizi ateşin azabından koru! Derler."


Hasene; güzel güzellik demektir.


Gerçek güzellik, gerçek hasene, başlangıcı ve sonucu güzellik olandır.


Kazanılması, elde edilmesi, kendisine ulaşılması başlangıçta güzel olan nice şeyler var­dır ki; neticeleri felâket olabilir, sonuçları acıyla bitebilir.


Onun içindir ki asıl hasene, asıl güzellik sonu güzel olan hasenelerdir.


Birinci gruptaki insanlar için, sadece dünyayı isteyen, dünya­lık isteyen tüm planlarını programlarını dünyada bitecek öbür tarafa inti­kal etmeyecek biçimde ayarlayan insanlar için hasenenin sadece başlangıçlarının güzel olması yeterlidir. Elde ettikleri şeylerin, kazan­dıklarının sadece dünyada onları sevindir­mesi, mutlu etmesi yeterlidir. Bize sadece dünyada ver derler. Dünyada elde edelim de, dünyada tadalım da gerisi önemli değil­dir derler.


Ama bu ikinci grupta anlatılan gerçek akıl sahipleri ise hem başlangıcı hem de sonu güzellik olan, evveli de ahiri de güzellik olan hasene isterler. Hem dünyada hem de âhirette hasene ola­cak şeyler isterler. Hattâ bununla da yetinmeyip cehennem ate­şinden koruyacak şeyler olmasını isterler.


Bu dua, tüm hayırları kapsayan bir duadır.


Onun içindir ki Al­lah’ın Rasûlü tüm namazlarının arkasında sürekli bu duayı ya­pardı. Derler.


“Ya Rabbi bize verdiklerin sadece dünyada bizim mutlulu­ğumuzu sağlamakla kalmasın, aynı zamanda öbür tarafta bizi cehennem ateşinden de koruyacak cinsten olsun“ derler.


Mü­fessirler bu hem dünyada hem de âhirette insanı mutlu edecek hasene konu­sun-da şunları söylemişler:

Bu hasene dünyada sağlıktır, sıhhattir, geçinecek, başkala­rına muhtaç olmayacak kadar rızıktır, hayırda çokluktur, âhirette sevaplara ulaştıracak amellerde çokluktur, dünyada saliha kadın­dır, dünyada salih arkadaştır, iyi komşudur, dünyada güzel bir dünya hayatıdır, hu­zurlu bir toplumdur, bereketli ömürdür, kulluk bilgisidir, Kur’an ve sün­net anlayışıdır, hikmettir, hâsılı kişinin onunla Allah’ın rızasını kaza­na-bileceği ve sonunda cenneti elde ettirecek şeylerdir.
Âhirette de hû­rilerdir, ırmaklardır, şaraplardır, giyeceklerin, yiyeceklerin güzelliğidir, hâsılı kişinin, onunla Allah’ın rızasını kazanabileceği ve sonunda cen­neti elde ettirecek şeyler­dir demişlerdir.
 

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page