top of page

Yaz Kuran Kursları-Vehbi AKŞİT

Güncelleme tarihi: 7 Şub 2022

Muhterem Mü'minler,


Arzu eden vatandaşlara Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak yüzünden okumayı öğretmek, ibadetler için gerekli sure, ayet ve duaları ezberletmek, hafızlık yaptırmak ve İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgiler vermek için Müftülüğümüzce açılan Kur’an Kurslarımız vardır. Kütahya ilimizde 31 kuran kursumuz, ilçelerimizde ise, ilçelerimizde ise toplam 35 kuran kursumuz var. İl genelinde 66 kuran kursumuz ile bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz.


Yıl içinde yapmış olduğum denetimlerde, Kur’an Kursu Öğreticilerimizin üstün gayretlerini, kursa devam eden öğrencilerin de büyük bir istek ve heves ile Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye çalıştıklarını gördüm. Çeşitle sebeplerle Kur’an öğrenememiş bayanların, genç kızlık, evlilik ve çoluk çocuğa karıştıktan sonra Kur’an öğrenme gayreti içinde olması, torun sahibi annelerimizin büyük bir hevesle Kur’an okumaya çalışmaları takdire şayan bir hizmettir. Öğrencilerimize, bu istek ve hevesi, arzuyu vermedeki gayretlerinizden dolayı hepinizi tebrik ediyor, kutluyorum.
BİR YAZ PROGRAMI PROJESİ


Peygamberimiz (S.A.V.)’in “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir” (Buhari, Fedail, 21) müjdesine nail olabilmek için ömrünü dine ve Kur’an’a adayan insanların hayatlarını ibretle okumuşuzdur.


Bir dönem, köşe bucak saklanarak gizlice Kur’an öğretenleri, Kur’an öğrettiği için kendilerini tutuklayıp tokat atan amirlere “Evladım! siz Kur’an okumayı biliyor musunuz? Gelin size de Kur’an öğreteyim” diyen mübarek insanları, Ankara-İstanbul arası tren yolculuklarında Kur’an öğretmek için çırpınan fedakar önderleri düşündükçe yüreğimiz burkulur ve gözlerimiz nemlenir. (Süleyman Hilmi TUNAHAN Hz. )


Hadis-i şerifteki müjdeye bugün de nail olmak isteyenlere Rabbimiz bir çok kapılar açıp kolaylıklar göstereceğine inanıyoruz. Bu vesileyle, önümüzdeki yaz tatilini düşünerek Dinimizi ve Kur’an’ı daha güzel ve çabuk nasıl öğretebileceğimiz hakkında bazı teklifleri dikkatinize sunuyoruz.


A. ANNE-BABALARA DÜŞEN VAZİFELER:


1. Her şeyden önce evlatlarımıza dinini ve Kitabını öğretmeyi, asli vazifemiz bilip, onların Kur’an öğrenmesi gerektiğine samimiyetle inanmalıyız.


2. Yavrularımızın dünya hayatlarını kazanmalarını düşündüğümüz kadar, kâmil bir mü’min olmalarını ve ebedi mutluluğu kazanmalarını da düşünmek zorundayız.


3. Gazete okumaya, televizyon seyretmeye ayırdığımız vaktin hiç olmazsa bir kısmını Kur’an’ı okuyup öğrenmeye, anlamaya ve öğretmeye de ayırmalıyız.


4. Ev halkımızın kulaklarının ve gönüllerinin Kur’an’a aşina olması için teyp kasetlerinden bol bol Kur’an dinlemeliyiz ve dinletmeliyiz. Radyolardan (Maalesef islami olanlarda bile) geyik muhabbeti dinlemeye ayırdığımız vaktimizi ve ilgimizi Kur’an’dan esirgememeliyiz.


5. Teknolojinin yeniliklerinden istifade ederek Kur’an okumayı bilmesek dahi bir mealden anlamını takip ederek Kur’an dinleyebiliriz.


6. Boş ve lüzumsuz haber gürültüleri yerine, aile fertlerimizle birlikte Kur’an saatimizin olduğunu düşünün….Tıpkı haber saatleri gibi… Ötelerden ve gerçeklerden haberler veren kurtuluşumuzun şifresi olan Kur’ani haberler daha çok dinlenmeye layıktır. Üstelik bu haberleri veren de Rabbimiz olduğuna göre…


7. Bilgisayar imkanı olduğunda Kur’an öğreten CD lerden istifade edilebilir.


8. Küçük çocuklar evlerimizdeki olay ve hareketlerin (konuşmaların) resmini çekerler. Bu sebeple evlerimizin gündemi islam ve Kur’andan uzak kalmamalıdır. Bu ortamda büyüyen çocuklar seve seve Kur’an öğrenmeyi isteyeceklerdir.


9. Pembe dizileri ve lüzumsuz programları izleyen anne ve babanın yavrularının Kur’an sevgisiyle büyümeleri mümkün değildir. O ailedeki çocuklar, ancak Pokemon, Himen, Süpermen…. muhabbetiyle büyüyecek ve şuuraltına yerleşen bu kimliklerin ilah gösterilmesinin problemlerini yaşayacaktır. Bunların hastası olan çocukların Peygamber ve Kur’an sevgisiyle büyümeleri mümkün olmadığı gibi tevhid akidelerinde de yaralanmalar olacaktır.


10. Çocuklarımızı, Okullara ve Üniversitelere gönderirken gösterdiğimiz ilgi ve alakayı, yazın Kur’an öğrenmesi için camiye veya hocaya giderken de göstermediğimizde bu işi savsakladığımızı, önem vermediğimizi onlar da anlayacaklardır. Bu şekilde Yaz kursuna giden çocuktan bir şeyler öğrenmesini beklemek yanlış olur.


11. Çocuklarımızın ellerinden tutup bizzat hocasına götürmeli ve derslerini takip etmeliyiz. Yaz eğitiminde görev aldığı halde sorumluluğunu yerine getirmeyen insanı gerektiği gibi uyarmak da anne-babaların vazifesidir.


12. Kur’an ve dini bilgiler öğrenmesi için çocuklara sevecen yaklaşılmalı, çeşitli hediyelerle teşvik edilmelidirler.


13. Kur’an öğrendiğinde aile içi küçük bir tören yapıp çocuğumuzdan Kur\’an dinlemek ve dini sorular sormak sonra da hediyeler takdim etmek diğer kardeşlerini ve arkadaşlarını teşvik etmek için çok güzel olur.


14. Haftada bir akşam belirli bir saatimiz, Kur’an veya sohbet saatimiz olmalı; ailenin bütün fertlerinin iştirakiyle anlaşılan bir tefsir ve hadis kitabından en az yarım saat kadar bir bölüm okunmalı ve mütalaa edilmelidir. Eğer okuma işini çocuklarımız sırayla yaparlarsa evimizde de ayrı bir manevi havanın estiğini fark ederiz.


15. Bütün bunlar anlık olmayıp daimi olmalıdır. Bu süreç devam ettiği müddetçe evimizde bir bereketin olduğunu hepimiz hissedeceğiz. Ekonomik bunalımlarınız azalacak, Allah’ın rahmet ve bereketinin üzerimize sağanak halinde indiğini yaşayacağız. Lütfen deneyiniz…


ÖĞRENCİLERE DÜŞEN VAZİFELER


1. Kur’an öğrenmenin müslümanlığın bir gereği olduğunu bilmek

2. Hocalarını can kulağı ile dinlemek

3. Arkadaşlarına da bu güzel şeyleri anlatmak ve onları da derslere götürmek için çalışmak.

4. Daha kısa sürede daha çok şey öğrenmek için gayret etmek ve hocalarıyla, anne-babasıyla istişarelerde bulunmak.

5. Öğrendiklerini evde uygulamaya çalışmak. (Yemek duası yapmak, namaz kılmak, anne ve babasına da uygun zamanlarda tekrar etmek gibi…)

6. Kendi arkadaşlarına ve özellikle de kendinden küçüklere öğretmeçabası içinde olmak. En güzel öğrenme; öğretmekle mümkündür.

7. Kur’an ve dini eğitimi önemsemeyen arkadaş çevresiyle ilişkileri sınırlı tutmak. Onların etkisinde kalmamaya gayret etmek.

8. Sadece bu kursların dinimizi öğrenmek için yeterli olmadığını bilerek daha çok okumaya ve araştırıp öğrenmeye çalışmak.

9. Anne-baba, hoca ve diğer büyüklerinin Kur’an ve dinimizi öğrenmek hususunda dualarını almak.

10. Allah’a adanan bir hayatın boşa gitmeyeceğini hiçbir zaman unutmamak. [1]


CAMİ ÇOCUK BULUŞMASI


Yaz kursları ülkemizin eğitim öğretim faaliyetleri açısından görmezden gelinemeyecek kadar yaygın olan ve milyonlarca çocuğumuzun katıldığı çok ciddi, bir o kadar da ciddiye almadığımız bir gerçeğimizdir. Ben burada gereği gibi değerlendiremediğimiz yaz kurslarındaki bazı gerçekleri tespit etmek ve bazı önemli yanlışlara dikkat çekmek istiyorum.


Sosyal Açıdan


Yaz Kursları, her türlü siyâsî yaklaşımlar bir kenara itilip, halkımızın “Dinini-Kur’ânını öğrensin.” diye çocukların büyük bir içtenlik ve katılımla mahalle camilerine göndermeleri ile gerçekleşen çok ciddî bir faaliyettir.


Ayrıca ellerinde elifbâlar, Kurân-ı Kerîmlerle camilere koştuğu, “Şeâir-i İslâm” denilen dinin en temel unsurlarıyla tanıştığı, kaynaştığı ve bütünleştiği bir mevsimdir.


Ülkemizde her Müslüman aile, hem çocuğunun normal okuluna devam etmesini hem de yazları devam edeceği yaz kurslarında çocuklarının Kur’anını öğrenmesini, namazını-niyazını bilmesini, temel dini bilgileri almasını büyüdüğünde namazlı-niyazlı bir insan olmasını, hiç olmazsa Cumalara gitmesini ister, arzu eder. Bu sebeple de yaz geldiğinde camiler kıpır kıpır, cıvıl cıvıl çocuklarla dolup taşar.


İnsanımızın özellikle günümüzde, bu konuda ciddî arayışlar içinde olduğunu görüyoruz. Şu denebilir ki toplum bir yandan çocuğunun iyi bir Müslüman olarak yetişmesini, diğer yandan da her türlü siyasî- kaygıdan uzak olarak bunu sağlamalı istiyor. Bu açıdan bakıldığında yaz kurslarının önemi kendiliğinden ortaya çıkıyor.


Toplumun bu beklentisi sonucu hemen her kesimden insan çocuğunu camilere yolluyor ve kimse kimseyi Kur’an okuyor diye dışlamıyor.


Zîra toplu bir katılım var. Hatta mahallemizde oturan bir şarkıcı hanımın “Oğlum senin yüzünden galiba ben Cennete gideceğim.” Sözü hala kulaklarımda çınlıyor. Neticede toplum yıllardır var olagelen yaz kurslarından hiçbir şekilde rahatsız olmuyor, hatta memnuniyetini ifade ediyor.


Yaz kursları kanaatimce dini eğitimin yanında önemli bir toplumsal görev de ifa ediyor. Camiye toplumun zengin-fakir her kesiminden çocukların katılmasından dolayı fakir-zengin arasındaki iletişim kopukluğunu azaltmakta ve en azından birbirine yabancı olarak büyümeleri engellenmiş olmaktadır. Bu ise sosyal barış açısından çok mühim bir husustur.


Diğer yandan yaz kurslarında okul gibi yoğun bir ödev anlayışının olmaması, çocuğa geniş bir özel zaman bırakmakta, camilerde başlayan güzel ilişkiler mahalle arkadaşlığı (çocukluk arkadaşlığı) gibi ömür boyu unutulmayacak dostlukların temelinin atılmasına sebep olmaktadır. Bu husus da sosyal barış açısından görmezden gelemeyeceğimiz bir gerçektir.


Sosyal yönden bu kadar önemli fonksiyonları olan yaz kurslarının kıymetini maalesef hem veliler olarak, hem hocalar olarak yeterince kavradığımız söylenemez.


Çocuk Açısından


Öncelikle yaz kurslarına biz büyükler çocukların bakışıyla bakamıyoruz; problemin asıl kaynağı bana göre burada toplanıyor. Bu hususu biraz açmak isterim.


Okullar kapandığında çocuklarımız “tatile çıktım” diye rahatlıyor. Bütün heyecanlarının temelinde tatilin tadını çıkarma gayreti var. Çocuk her ne kadar camiye de gelse birazcık ders daha çok oyun anlayışıyla dopdolu. Bulduğu her fırsatta oynamak istiyor. Eğer hoca çocuğun bu ruh halini iyi okuyamamışsa başlıyor sürtüşme ve bazen çocukta hiç te hoş intiba bırakmayan tavırlar ortaya çıkıyor. Burada kayıplar başlıyor. Çocuğun bu ruh halini okuyamayan veya önemsemeyin aile büyükleri de “Çocuğumuz dinin diyanetini öğrensin.” derken yanlış tutumları