top of page

2022 Kadir Gecesi Hatim Duası

Güncelleme tarihi: 28 Nis 2022


Euzü Billahi Mineş Şeytanirracim. Bismilahirrrahmanirrahim

Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves- salâtü ves- selâmü alâ Rasûlinâ Muhammediv ve alâ âlihî ve sahbihî ecmeıyn.


Allâhümme rabbenâ, yâ rabbenâ, tekabbel minnâ, inneke entes- semî’ul alîm. Ve tüb aleynâ, yâ mevlanâ, inneke entet- tevvâbür rahıym.


Vehdinâ ve veffiknâ ilel hakkı ve ilâ tarîkım müstekıym. Bi beraketi (hatmi)’l Kur’ânil azıym. Ve bi hurmeti men erseltehû rahmetel-lil âlemiyn.


Vağfü annâ, yâ rahıym. Vağfü annâ, yâ kerîm. Vağfirlenâ, zünûbena, bi fadlike ve cûdike ve keramike yâ ekramel ekramiyn. Ve yâ erhamer râhımîn.


Vel-hamdü lillâhi rabbil âlemîn.


Ey istediğini istediğine veren ve istediği vakit almak kudret ve kuvvetine sahip olan Yüce Rabbimiz!


Sana hamd ederiz daima ‘Elhamdü lillâh’ diye.

Sana şükrederiz, ‘nimetlerin bize ihsânındır’ diye.

Bize ancak sen acırsın ‘mü’min kullarım’ diye.


Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizleri kendine kul, Habîb’in Muhammed Mustafa’ya ümmet eyle.

Dünyanın sıkıntılarıyla ve günahlarıyla bunalan ruhlarımızı, kararan kalplerimizi okunan Kur’an nuruyla aydınlık eyle Yâ Rabbi.


İmandan sonra küfre dönmekten, hidâyete erdikten sonra dalâlete düşmekten, İslâm’la şereflendikten sonra hor görülmekten bizleri muhafaza eyle Yâ Rabbi.


Yâ ilâhel âlemîn. Rahmetin gazabından üstündür, bize rahmetinle tecelli eyle.

Bazı yüzlerin ağarıp bazı yüzlerin kararacağı günde; bizleri yüzü ak, gönlü pâk olan ve Sevgili Rasûlü’nün ‘Livâ-ül Hamd’ isimli sancağı altında toplanan, mesut ve bahtiyar insanların zümresine dâhil eyle Yâ Rabbi.


Yâ Rabbi! Hasta kullarına şifâ, dertli kullarına devâ, borçlu kullarına da edâlar nasîp eyle. Vatanımızı ve tüm İslâm beldelerini güç yetmez, tâkat erişmez; yangın, sel, zelzele gibi âfet ve musîbetlerden muhâfaza eyle Yâ Rabbi.


Ya Rabbi! Bizleri, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennem azabından kurtuluş ayına bizleri kavuşturdun, şimdi de bizlere bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesine ermeyi nasip ettin.

Bizlere bu Kadir gecesinde, kadir kıymet bilmeyi, bu geceden hakkıyla istifade etmeyi nasip eyle.


Ya Rabbi! Bizden önceki ümmetlere farz kıldığın gibi orucu bize de farz kıldın, Ta ki korunmamız için…

Bir ay boyunca yemekten, içmekten ve nefsanî duygulardan sırf senin rızan için ayrı kaldık, sen emrettin oruca başladık, sen emrettin orucumuzu açtık.

Bizlere her gece iftar sevincini yaşattın, sana kavuştuğumuz anda da senin razı olduğun kulları arasına girmeyi bizlere nasip eyle…


Ya Rabbi!

Kim ramazanda oruç tutarsa, kim ramazanda geceleri teravih namazı kılarsa, kim kadir gecesini ihya ederse, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek bunu yaparsa geçmiş günahları affedilir diye sevgili peygamberimiz bizlere müjde verdi.


Bizleri bu müjdeye nail eyle. Bizler inanarak ve sevabını Senden bekleyerek oruç tuttuk, namaz kıldık.


Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı ve teravih namazlarımızı, vermiş olduğumuz zekât, fitre, fidye ve sadakalarımızı kabul eyle.


Ya Rabbi! Yine sevgili peygamberimiz bizlere haber verdi: Allah bana dedi ki diye…Ademoğlunun yaptığı her amelin bir karşılığı vardır. Ancak oruç müstesna…

Çünkü kulum yemesini, içmesini ve nefsani arzularını sırf benim rızam için terk etti. Onun için onun mükafatını ben vereceğim dediğini işittik ya rabbi…

Biz sırf sen istedin diye bütün bunları yaptık ya rabbi.

Bizlere kereminle muamele et. Bizlere sonsuz rahmetinle merhamet eyle.


Bizler cennete girmeyi istiyoruz ya rabbi!

Reyyan isminde bir cennet var dedi peygamberimiz.

Bu cennete sadece oruç tutanlar girecekmiş.

Bizler de oruç tuttuk ya rabbi, bizler de Reyyan ismindeki cennetine girmek istiyoruz. Bizleri Reyyan ismindeki cennetine koy ya rabbi.


Oruçlu için iki sevinç vardır.

Birinci sevinç iftar ettiğinde duyduğu sevinç, ikincisi Rabbinin razı olduğu şekilde ona kavuştuğu anda duyduğu sevinç.

Ramazan ayında iftar vaktinde bize bu sevinci yaşattın Ya Rabbi.

Sana kavuşurken de aynı sevinci yaşamamızı nasip eyle..


Ramazan ayı vesilesiyle iftar verdik. Kim bir oruçluya iftar ettirirse, o oruçlunun sevabını iftar ettiren alır, ama iftar edenin sevabından bir şey eksilmez buyuran Sevgili peygamberimizin müjdesine bizleri nail eyle.


Rabbim!

Ümmeti Muhammedin haline sen acı, bizleri birbirimize düşmekten muhafaza eyle, bu ümmetin perişan olması için gayret gösterenleri sana havale ediyoruz!


Bizlere uyanış ver, hakikatleri anlama gücü ver, düşmanlarımızı bertaraf etme gücü ver, top yekün huzur ve selamete ulaşma azim ve gayreti ver.

Birlik olmayı, birlikte hareket etmeyi bizlere sevdir.

Artık ayrılığın, bencilliğin, başkasının güdümünde olmanın ne kadar acı verdiğini anlayıp kavramayı nasip eyle.


Rahmet kapılarını açacak olan sensin..

Rabbim!!! İçinde bulunduğumuz durumu anlamaktan aciziz.

Muhammed ümmeti perişan, yetiş imdadımıza ne olur!..


Cennet vatan Türkiye'mizdeki huzuru, mutluluğu çekemeyen her türlü fırsatta fitne, terör estirmeye kalkan, kalkışan fitne fücur gruplarını da sen kahrı perişan eyle ya rabbi.


Hâssaten Mübarek Ramazan ayı boyunca, camimize gelerek, bizlerin okuduğu, cemaatimizin dinlediği ve takip ettiği Hatm-i Şerif’ten hâsıl olan sevabı, evvelâ Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafâ (SAV)’in azîz, latîf, mübârek ruhlarına hediyye eyledik vâsıl eyle Yâ Rabbi.


Ayrıca cemaatimizin evlerinde okumuş olduğu isimlerini zikredemeyeceğimiz onlarca adet hatm-i şerifi de katında ayrı ayrı kabul eyle Yâ Rabbi!

Bu kardeşlerimizin kelime kelime göz yorarak okuduğu hatimleri de makbul olan hatimlerden eyle Yâ Rabbi!

Ve bu hatimleri her ne niyet üzere okunmuş ise sahiplerinin niyetlerini halis ve makbul eyle Yâ Rabbi!


Yâ ilâhel âlemîn okuduğumuz hatimlerden hâsıl olan sevabı; bütün Peygamberlere, Hz. Peygamber’in âilesi, ashâbı ve etbâına, bütün ulemâ ve şühedâ’ya ve şu anda ‘âmîn’ diyen cemaatimizin de tüm geçmişlerinin ruhlarına hediyye eyliyoruz, vâsıl eyle Yâ Rabbi. Bu kardeşlerimizi her iki cihanda azîz eyle Yâ Rabbi!


Bizler de tüm geçmişlerimiz gibi sevdiklerimizden ayrılacağımız zaman, kâmil bir îman, sâlih bir amel ve arınmış bir ruhla huzuruna çıkmayı nasîp eyle Yâ Rabbi.


Ey dualara icabet eden, esirgeyen ve bağışlayan Rabbimiz!

Kulluğumuzun idraki içerisinde huzurundayız, af ve kurtuluş umudu içerisinde olduğumuz Kadir Gecesine ulaşmanın hamdini dile getiriyoruz, hamdimizi kabul eyle.


Allah'ım oruçla, infakla, namazla, Kur'an'la istikametimizi ortaya koyduğumuz Ramazan ayını uğurluyor olmaktan dolayı mahzunuz. Yeniden karşılamayı cümlemize nasip eyle.


Bizi Kadir Gecesi'ne eriştirerek sevindiren Yüce Rabbimiz! Bizleri Kadir Gecesi'ni hakkıyla ihya edenlerden eyle.


Peygamber Efendimiz bu geceye ulaşınca ne yapayım diye Aişe annemize:


Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” diye dua etmesini tavsiye etmiş. Bizler de hep beraber söyleyelim:


Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet.

Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet.

Allahım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet.


Sana yapmış olduğumuz duâları, Mescid-i Haram’da, Mescid-i Nebevi’de ve Mescid-i Aksâ’da yapılan duâlarla birlikte ‘Fe tekabbelehâ rabbühâ bi kabûlin hasenin’ âyetinin sırrına mazhâr eyle Yâ Rabbi.


Bizlere son nefeste Kelime-i Şehâdet ki buyrun ‘Eşhedü ....’ diyerek çene kapamayı nasîp eyle Yâ Rabbi.


Vehbi AKŞİT

İstanbul Çekmeköy Müftüsü 27/04/2022 Çekmeköy Hacı Yusuf Cebir Camii


Vehbi AKŞİT Çekmeköy İlçe Müftüsü- Kadir Gecesi ve Hatim Duası 28 Nisan 2022 Çarşamba Teravih namazı öncesi- Çekmeköy Hacı Yusuf Cebir Camii

4.400 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page